Placówka opiekuńczo-wychowawcza:
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
Na terenie powiatu sławieńskiego funkcjonują:
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Darłowie, ul. Morska 76, 76-150 Darłowo
    1. Dom Dziecka nr 1 im. Janusza Korczaka w Darłowie
    ul. Morska 74-76, Darłowo
    typ socjalizacyjny, specjalistyczno-terapeutyczny i interwencyjny
    2. Dom Dziecka nr 1 im. Janusza Korczaka w Darłowie
    ul. Morska 78, Darłowo
    typ socjalizacyjny, specjalistyczno-terapeutyczny 
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sławnie, ul. Cieszkowskiego 4B, 76-100 Sławno
    1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Sławnie
    ul. Cieszkowskiego 4B, Sławno
    typ socjalizacyjny, specjalistyczno-terapeutyczny i interwencyjny
    2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Sławnie
    ul. Cieszkowskiego 4A, Sławno
    typ socjalizacyjny, specjalistyczno-terapeutyczny i interwencyjny