W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa telefon informacyjny dla osób doznających przemoc domową- 59 810 64 01. Jednym z działań na rzecz przeciwdziałania przemocy jest realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych oraz terapeutyczno-psychologicznych dla osób stosujących przemoc domową.
Każda osoba dotknięta przemocą może skorzystać z bezpłatnego wsparcia w ramach Regionalnego Centrum Kryzysowego- radcy prawnego, psychologa, terapeuty, terapeuty ds. uzależnień. W celu skorzystania ze wsparcia prosimy o kontakt tel. 502 701 022.